• Jeugbeleidsplan

    Sinds 2003 werkt WBSV met een jeugdbeleidsplan om de zaken op allerlei gebied zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen.

    In het Jeugdbeleidsplan van W.B.S.V. zijn de technische en organisatorische kaders aangegeven waarbinnen alle betrokken zich bewegen. Uitgangspunt van dit plan is praktische werkbaarheid. Er is niet gestreefd naar een zo uitgebreid mogelijk en zo volledig mogelijk boekwerk, maar naar een handzame leidraad, waarin essentiƫle zaken zo concreet mogelijk geformuleerd zijn.

    Exemplaren van het jeugdplan zijn inzichtelijk in de bestuurskamer.

    Via deze LINK het jeugdbeleidsplan